Sfeerbeeld
zoek op trefwoord
zoek op categorie
stel een vraag

Vraag en antwoord

 


Vraag:

Een dakligger in een geschoord raamwerk wordt in één richting tegen kip gesteund door bijvoorbeeld stalen dakplaten. Moet in dat geval controle volgens NEN 6770, art. 12.3.1.2.1, plaatsvinden?


Antwoord:

Alleen indien de dakligger op druk en buiging wordt belast, moet de ligger worden getoetst volgens NEN 6770, art. 12.3.1.2.1. Afhankelijk van de mate van steun die de dakplaten leveren en de buigingsas, kan een toetsing worden uitgevoerd volgens één van de punten 1 t/m 4 in het bedoelde artikel. In het algemeen wordt de dakligger om de sterke as belast. In dat geval moet men aantonen dat de dakplaten en hun bevestigingen voldoende sterk en stijf zijn, zodat geldt ωkip = 1 en er getoetst mag worden volgens punt 1. In andere gevallen moet men een toetsing uitvoeren volgens punt 3. Natuurlijk mag men ook de ligger toetsen met verwaarlozing van de steun door de dakplaten. Indien de dakligger op zuivere buiging wordt belast, dient toetsing volgens art. 12.2 plaats te vinden.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 116 (februari 1994).


Relevante normen:
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2021      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey