Sfeerbeeld
zoek op trefwoord
zoek op categorie
stel een vraag

Vraag en antwoord

 


Vraag:

Voor een tweedimensionaal raamwerk wordt een tweede-orde krachtsverdeling bepaald, hetzij elastisch (GNL + FL) dan wel elastisch-plastisch (GNL + FNL). Kan in beide gevallen worden volstaan met een toetsing op stabiliteit volgens NEN 6771, art. 12.3.1.2.3 of art. 12.3.1.2.4? De toetsingsregel gaat namelijk bij voorbaat uit van instabiliteit uit het vlak van schematisering, onafhankelijk van de geometrie en de profieldoorsneden.


Antwoord:

Toetsing in het vlak van schematisering is overbodig, omdat deze toetsing in beide gevallen is verdisconteerd in de bepaling van de tweede-orde krachtsverdeling. Het in rekening brengen van een equivalente fictieve belasting (scheefstand) conform NEN 6771, art. 10.2.5.1.3, samen met een juiste modellering is hiervoor afdoende. Bij een dergelijke tweedimensionale schematisering worden echter niet alle bezwijkvormen meegenomen. Bezwijkvormen waarbij de constructie vervormt uit het vlak van schematisering, zoals knik en kipinstabiliteit, worden niet meegenomen. Hierop moet dus nog een afzonderlijke toetsing plaatsvinden.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 116 (februari 1994).


Relevante normen:
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2022      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey