Logo StaalSupport
Powered by Bouwen met Staal

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

 

Vraag en antwoord


Vraag:

Een doorgaande stalen ligger op drie steunpunten wordt in beide velden twee keer zijdelings gesteund tegen kip. In het algemeen heerst het idee dat de steunen moeten worden aangebracht op de gedrukte flens, maar er zijn ook uitzonderingen volgens de toelichting in NEN 6770, art. 12.2.4.2. De toelichting geeft een methode waarmee kan worden bepaald of de bovenflens of juist de onderflens moet worden gesteund. Het uitgangspunt daarbij is echter een ligger die wordt belast door een gelijkmatig verdeelde belasting en met slechts één kipsteun in het veld. Mag de genoemde methode in de toelichting ook worden toegepast voor een situatie met meerdere kipsteunen in een veld? En geldt de methode ook voor een ligger die is belast met puntlasten in plaats van een gelijkmatig verdeelde belasting?


Antwoord:

Ja, de methode in de toelichting bij NEN 6770, art. 12.2.4.2 kan ook worden toegepast bij meerdere zijdelingse steunen tussen de opleggingen. Algemeen geldt dat kipsteunen moeten worden aangebracht op de flens waarbij ze het meest effectief zijn. Dit is de flens die het meeste zijdelings zou verplaatsen indien er geen kipsteun aanwezig is. Meestal is dat de gedrukte flens. Maar bij een ligger met een momentenwisseling over de ligger is er geen sprake van een gedrukte flens. Elke flens wordt dan voor een deel op druk belast. Daarom is de toelichting in NEN 6770, art. 12.2.4.2 opgesteld om een aanwijzing voor de plaatsing van de kipsteunen te geven. Bij meerdere kipsteunen moet de momentverdeling over de gehele ligger (tussen twee gaffelopleggingen) worden beschouwd om te bepalen of de kipsteunen moeten aangrijpen op de bovenflens of op de onderflens. Alle steunen in de beschouwde ligger moeten dan op die flens aangrijpen. Het is dus niet toegestaan om een liggerdeel tussen twee kipsteunen te beschouwen en de positie voor elke kipsteun afzonderlijk te bepalen. De methode mag ook worden toegepast voor liggers die worden belast door meerdere puntlasten in plaats van een gelijkmatig verdeelde belasting. Immers de momentenlijn van een ligger belast door meerdere puntlasten wijkt slechts weinig af van de momentenlijn bij een gelijkmatig verdeelde belasting.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 200 (februari 2008).


Relevante normen:
Mede mogelijk gemaakt door:
  • Louis Braillelaan 80
  • 2719 EK Zoetermeer
  • Tel: +31(0)88 353 12 12