Logo StaalSupport
Powered by Bouwen met Staal

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

 

Vraag en antwoord


Vraag:

Kan een gemeente eisen dat een bouwmateriaal of een bouwdeel uitsluitend mag worden toegepast indien de aanvrager van de bouwvergunning daarvoor een erkende kwaliteitsverklaring kan overleggen?


Antwoord:

Nee. Op grond van het Bouwbesluit kan een gemeente niet eisen dat voor een bouwmateriaal of een bouwdeel een erkende kwaliteitsverklaring wordt afgegeven. Andersom echter - indien de aanvrager zelf vrijwillig een dergelijke verklaring overlegt - dan moet de gemeente ervan uitgaan dat het bouwmateriaal of bouwdeel voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit, voor zover dat uit de verklaring blijkt. In art. 415 van het Bouwbesluit staat welke rechten kunnen worden ontleend aan een erkende kwaliteitsverklaring. Wat een kwaliteitsverklaring is, staat in art. 1, eerste lid onder j, van de Woningwet. Deze begripsbepaling, die vanaf 30 juli 1998 geldt, zegt onder meer dat een kwaliteitsverklaring - en derhalve ook een erkende kwaliteitsverklaring - niet alleen betrekking kan hebben op een bouwmateriaal of bouwdeel, maar ook op een fabrieksmatig geproduceerd bouwwerk. In de nabije toekomst moeten alle bouwproducten, met uitzondering van producten die op het punt van de volksgezondheid en veiligheid een geringe rol spelen, een CE-markering hebben. Dergelijke bouwproducten zijn in Europa vrij verhandelbaar.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 155 (augustus 2000).


Literatuur:
Mede mogelijk gemaakt door:
  • Louis Braillelaan 80
  • 2719 EK Zoetermeer
  • Tel: +31(0)88 353 12 12