Logo StaalSupport
Powered by Bouwen met Staal

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

 

Vraag en antwoord


Vraag:

In een project mag de brandwerendheidseis voor de constructie met 30 minuten worden verlaagd, omdat de permanente vuurbelasting lager is dan 500 MJ/m2. Nu geldt voor sommige onderdelen van de constructie een brandwerendheidseis van 30 minuten. Betekent dit nu dat er na de verlaging geen eis meer geldt?


Antwoord:

Nee. De bedoelde verlaging geldt uitsluitend voor onderdelen van de hoofddraagconstructie. Indien hiervoor een eis van toepassing is, dan bedraagt deze eis minimaal 60 minuten. Na een reductie met 30 minuten resteert dus altijd een eis van minimaal 30 minuten.
De brandwerendheidseisen mogen bovendien niet met 30 minuten worden gereduceerd indien deze eisen bijvoorbeeld te maken hebben met het in stand houden van een rookvrije route of met een brandscheidende functie (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag; wbdbo). Een uitzondering geldt voor de woningbouw, waar de wbdbo-eisen wel met 30 minuten mogen worden gereduceerd bij een permanente vuurbelasting lager dan 500 MJ/m2.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 155 (augustus 2000).


Mede mogelijk gemaakt door:
  • Louis Braillelaan 80
  • 2719 EK Zoetermeer
  • Tel: +31(0)88 353 12 12