Logo StaalSupport
Powered by Bouwen met Staal

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

 

Vraag en antwoord


Vraag:

Een kantoorgebouw bestaat uit een gedeelte met vier bouwlagen en op de begane grond een uitbreiding van één bouwlaag met een dakterras met speelruimte voor kinderen. De brandwerendheidseis van de hoofddraagconstructie van het gehele gebouw bedraagt 90 minuten. Deze eis mag worden gereduceerd met 30 minuten indien de (gemiddelde) (permanente) vuurbelasting lager is dan 500 MJ/m2. De permanente vuurbelasting van het lage gedeelte bedraagt 723 MJ/m2, maar de gemiddelde permanente vuurbelasting van het gehele gebouw is 316 MJ/m2. Mag de brandwerendheidseis van het gebouw nu alleen voor de hoogbouw worden gereduceerd of moet bij het bepalen van de vuurbelasting worden uitgegaan van het meest ongunstige bouwdeel?


Antwoord:

Het is in principe mogelijk om twee verschillende eisen aan te houden voor de brandwerendheid van de hoofddraagconstructie binnen één gebouw. Dit is echter uitsluitend toegestaan wanneer de beide delen van het gebouw constructief gezien onafhankelijk van elkaar functioneren bij brand. Met andere woorden: het bezwijken van het lage gedeelte mag er niet toe leiden dat daardoor het hoge gedeelte bezwijkt. Dat geldt ook omgekeerd: het bezwijken van het hoge gedeelte mag er niet toe leiden dat het lage gedeelte bezwijkt. Wanneer de constructieve opzet van het gebouw aan deze voorwaarde voldoet, dan gelden voor beide gebouwdelen andere eisen voor de hoofddraagconstructie.
In het voorbeeld is sprake van één gebouw, waarvan de draagconstructie als één zelfstandig geheel is ontworpen. In dit geval geldt voor elke bouwconstructie die tot de hoofddraagconstructie moet worden gerekend (zie NEN 6702, art. 3.33a) de eis van 60 minuten (90 minuten minus 30 minuten reductie) brandwerendheid met betrekking tot bezwijken. Reductie is mogelijk, omdat voor het bepalen van de vuurbelasting mag worden uitgegaan van de totale (gemiddelde) permanente vuurbelasting.
Gelet op de begripsomschrijving van een hoofddraagconstructie in art. 3.33 van NEN 6702 zou het logischer zijn geweest de reductieregel te koppelen aan de permanente vuurbelasting van elk brandcompartiment. In dat geval zou het brandcompartiment met de hoogste permanente vuurbelasting maatgevend zijn. Echter wanneer de beide gebouwdelen constructief ontkoppeld zijn (zoals hierboven is aangegeven), zou voor het hoge gedeelte een eis van 60 minuten gelden vanwege een reductie van 30 minuten gezien de lage permanente vuurbelasting. Voor het lage gedeelte zou geen eis gelden voor de brandwerendheid gelet op de geringe hoogte.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 194 (februari 2007).


Relevante normen:
Mede mogelijk gemaakt door:
  • Louis Braillelaan 80
  • 2719 EK Zoetermeer
  • Tel: +31(0)88 353 12 12