Logo StaalSupport
Powered by Bouwen met Staal

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

 

Vraag en antwoord


Vraag:

NEN 6702 vermeldt in bijlage B onder punt g (zie blz. 96) op welke wijze sneeuwopeenhoping door opwaaien en afglijden in rekening moet worden gebracht bij twee aangrenzende bouwdelen met een verschillende hoogte. Indien het hoge bouwdeel een plat dak heeft, geldt voor de vormfactor voor extra sneeuwlast door afglijden Cg = 0. Soms heeft dit hoge bouwdeel tevens een hoge dakrand (bijvoorbeeld 0,5 m). In hoeverre wordt in dat geval de vormfactor voor het opwaaien positief beïnvloed, bijvoorbeeld door in de formule voor Cw te stellen: 2 = 0? Welke waarde moet voor h worden genomen? Is dat de hoogte tot de bovenzijde van de hoge dakrand?


Antwoord:

Een hoge dakrand voorkomt afglijden van sneeuw, waardoor een gunstiger situatie wordt bereikt dan zonder dakrand. Echter voor een plat dak geldt al Cg = 0, zodat er volgens NEN 6702 geen voordeel geldt in geval van een hoge dakrand. Immers ook de regels voor het opwaaien van sneeuw houden geen rekening met een dakrand. Wat dit laatste betreft, is te betwijfelen of de formule voor Cw voor gevallen met grote verschillen tussen 1 en 2 voldoende is toegesneden; ook in het geval de dakrand laag is. Het is maar de vraag of het hoge dak op een afstand groter dan 2 à 3 maal de breedte van het lage dak nog wel een grote invloed heeft op de sneeuwopeenhoping door wind ter plaatse van de overgang tussen hoog en laag. Het begrenzen van de waarde voor 2 lijkt derhalve alleszins redelijk. Uitgaan van 2 = 0 is wellicht een al te optimistische benadering.
Het achtergronddocument bij Eurocode 1 noch NEN 6702 laat zich uit over de waarde van h bij dakranden. In principe is het dus ter beoordeling van de indiener en van de toetser van de bouwaanvraag. Het aannemen van h tot aan de bovenzijde van de dakrand is normtechnisch gezien niet fout.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 135 (april 1997).


Relevante normen:
Mede mogelijk gemaakt door:
  • Louis Braillelaan 80
  • 2719 EK Zoetermeer
  • Tel: +31(0)88 353 12 12