Logo StaalSupport
Powered by Bouwen met Staal

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

 

Vraag en antwoord


Vraag:

Op welke manier kan de kniklengte worden bepaald voor niet-orthogonale raamwerken, bijvoorbeeld een spant met een geknikte bovenregel.


Antwoord:

NEN 6770 geeft in art. 12.1.1.3 een methode voor het bepalen van de kniklengte. Deze methode is uitsluitend geldig voor kolommen in raamwerken, bestaande uit verticale kolommen en horizontale liggers. Voor niet-orthogonale raamwerken, zoals het gegeven spant, is deze bepalingsmethode niet van toepassing en kan men bijvoorbeeld rekenen met λef. De waarde hiervan volgt uit een Eulerse berekening van de kniklengte. Een andere mogelijkheid is de inklemmingsparameter C te bepalen volgens de toelichting op blz. 112, waarna men gebruik kan maken van de nomogrammen voor geschoorde en ongeschoorde raamwerken (figuur 40 en figuur 41 in NEN 6770). Deze laatste methode is echter niet geschikt wanneer in de steungevende staven grote normaalkrachten optreden.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 142 (juni 1998).


Relevante normen:
Mede mogelijk gemaakt door:
  • Louis Braillelaan 80
  • 2719 EK Zoetermeer
  • Tel: +31(0)88 353 12 12