Sfeerbeeld
zoek op trefwoord
zoek op categorie
stel een vraag

Vraag en antwoord

 


Vraag:

Op welke wijze moet een ronde buis worden getoetst die in doorsnedeklasse 4 valt?


Antwoord:

Ronde buizen behoren volgens art. 10.2.4.1 van NEN 6770 tot doorsnedeklasse 4 mits geldt d/t > 90αy2. Hierin is d de buitendiameter, t de wanddikte en αy = (fref/fy;d)0,5, een dimensieloze factor met fref = 235 N/mm2. Voor het bepalen van de doorsnedecapaciteit van ronde buizen in klasse 4 geeft art. 10.2.4.2.3 een aanwijzing. Hierin staat dat de optredende spanningen in de doorsnede moeten worden bepaald volgens de elasticiteitstheorie. Deze spanningen moeten vervolgens worden getoetst aan de plooivergelijkingsspanning. Als alternatief mag echter ook de doorsnedereductiemethode worden gebruikt.
Hoofdstuk 11 van NEN 6770 en van NEN 6771 is over het algemeen een nadere uitwerking van deze regel. Voor ronde buizen van doorsnedeklasse 4 zijn in de norm echter geen specifieke uitwerkingen opgenomen. De constructeur moet dus zelf een uitwerking vinden van de regels volgens art. 10.2.4.2.3 van NEN 6770. Hiervoor bestaan twee mogelijkheden.
• De meest eenvoudige oplossing is gebruik te maken van de mogelijkheden die de classificatie van de doorsnede biedt. Volgens de tekst bij formule (10.2-12) van NEN 6770 mag bij de toetsing ook gebruik worden gemaakt van een lagere rekenwaarde van de vloeigrens fy;red;d. Door hiervoor te kiezen fy;red;d = 90freft/d behoort de doorsnede tot klasse 3 en mag ook deze ook volgens de hiervoor geldende regels worden getoetst.
• De andere mogelijkheid is de doorsnede te toetsen als een klasse 4-doorsnede. De plooivergelijkingsspanning moet in dit geval worden bepaald aan de hand van gegevens uit de literatuur of met een berekening met de eindige-elementenmethode. Het probleem daarbij is echter om aan te tonen dat deze gegevens correct zijn bepaald.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 147 (april 1999).


Relevante normen:
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2022      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey