Logo StaalSupport
Powered by Bouwen met Staal

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

 

Vraag en antwoord


Vraag:

Een opslaghal heeft in één gevel enkele grote overheaddeuren, waarvan de openingen samen 6% van het geveloppervlak beslaan. Volgens art. 8.6.4.4 van NEN 6702 moet de hal dan als een open gebouw worden beschouwd. Nu worden deze overheaddeuren niet onder alle weersomstandigheden geopend en zeker niet wanneer het hard waait. Mag op grond hiervan voor het belastinggeval ‘extreme wind’ worden uitgegaan van een gesloten gebouw?


Antwoord:

Nee. Voor de gebruikelijke bedrijfsvoering van een industriehal is niet te garanderen dat dergelijke overheaddeuren gesloten blijven tijdens een zware storm (windkracht 8). De praktijk leert namelijk dat het bedrijfsproces dan nog gewoon doorgaat. Uitsluitend indien werkelijk wordt gegarandeerd dat de openingen onder extreme omstandigheden gesloten blijven, kan het gebouw als gesloten worden beschouwd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij dockboards, waarbij de dockdeuren pas open gaan wanneer de te laden of te lossen vrachtwagen is ‘aangekoppeld’ en de dockdeuren elektronisch worden ontgrendeld, zoals bij koel- en vrieshuizen.
De maximale waarde voor de overdruk Cpi is overigens in mei 1997 verlaagd en over het algemeen niet maatgevend. En zeker niet bij kipgevoelige liggers, omdat de overdruk aangrijpt op de stabiliserende flens, waardoor de kipgevoeligheid afneemt.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 153 (april 2000).


Relevante normen:
Mede mogelijk gemaakt door:
  • Louis Braillelaan 80
  • 2719 EK Zoetermeer
  • Tel: +31(0)88 353 12 12