Sfeerbeeld
zoek op trefwoord
zoek op categorie
stel een vraag

Vraag en antwoord

 


Vraag:

Regelmatig lees ik dat bij een project de brandwerendheidseis van de hoofddraagconstructie met 30 minuten mag worden verminderd wanneer de permanente vuurbelasting lager is dan 500 MJ/m2 (dat is ongeveer 25 kg vurenhout per m2). Maar hoe moet ik deze vuurbelasting bepalen?


Antwoord:

De permanente vuurbelasting wordt bepaald volgens NEN 6090. In deze norm staat een tabel met de verbrandingswaarde (in MJ/kg) van een groot aantal bouwmaterialen. Van alle brandbare bouwmaterialen die in het gebouw worden toegepast moeten het gewicht worden vermenigvuldigd met de verbrandingswaarde en daarna worden opgeteld. Dit totaal moet worden gedeeld door het netto vloeroppervlak om de permanente vuurbelasting te vinden (in MJ/m2).
In principe moeten alle vergunningplichtige brandbare bouwdelen worden meegerekend, inclusief de omhullende constructies. Plafonds, leidingen, installaties en stopcontacten bijvoorbeeld die aanwezig zijn om te voldoen aan een eis in het Bouwbesluit moeten dus worden meegerekend. Alle onderdelen die pas in de afbouwfase worden aangebracht - denk aan plinten, plafonds en binnendeuren - hoeven niet te worden meegerekend. Alle voorzieningen die niet in de bouwaanvraag hoeven worden opgenomen (om aan een bepaalde eis te voldoen) gelden ook niet als permanente vuurbelasting.
In dit kader is het aan te bevelen om niet meer bouwdelen in de bouwaanvraag op te nemen dan strikt nodig is. Zo horen de nietdragende scheidingswanden in een verblijfsgebied niet tot de permanente vuurbelasting, evenals de inventaris, het behang en de vloerbedekking. Echter niet-dragende scheidingswanden buiten een verblijfsgebied moeten wél worden meegerekend, ongeacht of ze strikt genomen nodig zijn om aan enig bouwvoorschrift te voldoen. Isolatie in scheidingsconstructies (gevels, daken, beganegrondvloer) moet ook worden meegerekend, tenzij kan worden aangetoond dat deze isolatie geen bijdrage kan leveren aan de brand. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor instortvoorzieningen (leidingen) in betonvloeren.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 154 (juni 2000).


Relevante normen:
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2022      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey