Logo StaalSupport
Powered by Bouwen met Staal

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

 

Vraag en antwoord


Vraag:

In welke gevallen is een NEN-norm of een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) van kracht op grond van het Bouwbesluit?


Antwoord:

Een NEN-norm is op grond van het Bouwbesluit van kracht indien deze norm is aangewezen door het Bouwbesluit of een krachtens het Bouwbesluit aangewezen ministeriële regeling, NEN-norm of aansluitvoorwaarde. Een NPR heeft formeel geen rechtskracht. Een NEN-norm die door het Bouwbesluit is aangewezen, wordt daarin uitsluitend aangeduid met zijn nummer. Een ministeriële regeling geeft bovendien aan welke uitgave van de NEN-norm van kracht is. Een NEN-norm die is aangewezen door een andere NEN-norm (tweedelijns-norm) staat in de norm die door het Bouwbesluit of ministeriële regeling is aangewezen (eerstelijns-norm) altijd vermeld in bijlage A van de eerstelijns-norm. Hoewel een NPR dus formeel geen rechtskracht heeft, mag worden aangenomen dat bij het voldoen aan een NPR voldaan is aan de NEN-norm waarop de NPR betrekking heeft.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 160 (juni 2001).


Mede mogelijk gemaakt door:
  • Louis Braillelaan 80
  • 2719 EK Zoetermeer
  • Tel: +31(0)88 353 12 12