Sfeerbeeld
zoek op trefwoord
zoek op categorie
stel een vraag

Vraag en antwoord

 


Vraag:

In welke gevallen is een NEN-norm of een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) van kracht op grond van het Bouwbesluit?


Antwoord:

Een NEN-norm is op grond van het Bouwbesluit van kracht indien deze norm is aangewezen door het Bouwbesluit of een krachtens het Bouwbesluit aangewezen ministeriële regeling, NEN-norm of aansluitvoorwaarde. Een NPR heeft formeel geen rechtskracht. Een NEN-norm die door het Bouwbesluit is aangewezen, wordt daarin uitsluitend aangeduid met zijn nummer. Een ministeriële regeling geeft bovendien aan welke uitgave van de NEN-norm van kracht is. Een NEN-norm die is aangewezen door een andere NEN-norm (tweedelijns-norm) staat in de norm die door het Bouwbesluit of ministeriële regeling is aangewezen (eerstelijns-norm) altijd vermeld in bijlage A van de eerstelijns-norm. Hoewel een NPR dus formeel geen rechtskracht heeft, mag worden aangenomen dat bij het voldoen aan een NPR voldaan is aan de NEN-norm waarop de NPR betrekking heeft.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 160 (juni 2001).


Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2021      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey