Logo StaalSupport
Powered by Bouwen met Staal

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

 

Vraag en antwoord


Vraag:

Kan een gemeente eisen dat een niet-inspecteerbaar stalen bouwdeel in roestvast staal wordt uitgevoerd?


Antwoord:

Het Bouwbesluit dwingt tot een duurzaam veilige constructie, maar verplicht niet tot een bepaalde oplossing. Het Bouwbesluit bevat geen voorschriften met betrekking tot het verplicht toepassen van een bepaald materiaal. De keuze daarvan is uit het oogpunt van het bieden van meer vrijheid overgelaten aan de bouwer. In de voorschriften van het Bouwbesluit over de sterkte van de bouwconstructie (art. 2, 111, 174 en 359) staat dat de bouwconstructie duurzaam bestand moet zijn tegen daarop werkende krachten. NEN 6770 geeft aan het begrip ‘duurzaam bestand zijn’ echter geen concrete invulling. Daarmee blijft het vereiste van duurzaam bestand zijn wel overeind. Een staalconstructie moet derhalve duurzaam bestand zijn tegen daarop werkende krachten. Zo lang de normen niet voorzien in voorschriften, gericht op het duurzaam bestand zijn, is een gemeente bevoegd een bouwplan te weigeren, indien zij van oordeel is dat de aangegeven oplossing niet voldoet aan het vereiste van duurzaam bestand zijn. Op grond van de Algemeen Wet Bestuursrecht zal de gemeente zo’n weigering echter wel terdege moeten motiveren.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 162 (oktober 2001).


Relevante normen:
Mede mogelijk gemaakt door:
  • Louis Braillelaan 80
  • 2719 EK Zoetermeer
  • Tel: +31(0)88 353 12 12