Sfeerbeeld
zoek op trefwoord
zoek op categorie
stel een vraag

Vraag en antwoord

 


Vraag:

Hoe bepaal ik de profielfactor van een onbeklede raatligger?


Antwoord:

NEN 6072 definieert de profielfactor P voor een onbekleed staalprofiel als de verhouding tussen het aan verhitting blootgestelde oppervlak en het volume van datzelfde profiel, beide per lengte-eenheid. Praktisch is dat gelijk aan de verhouding tussen de aan verhitting blootgestelde omtrek en de doorsnede van het profiel. Voor onbeklede raatliggers is de profielfactor P gelijk aan die van het oorspronkelijk profiel waaruit de raatligger is gesneden. Over de lengte van de raatligger varieert de temperatuur van het staal bij brand enigszins door de aanwezigheid van de raten. Uit een berekening blijkt dat ter plaatse van een raat de profielfactor iets kleiner is dan de gemiddelde profielfactor. Dit is gunstig, omdat daardoor de temperatuur in het staal dan ook lager is. De profielfactor ter plaatse van de volledige doorsnede is derhalve iets groter, resulterend in een iets hogere temperatuur in het staal. Maar gemiddeld genomen is de profielfactor van het basisprofiel correct.
Neem als voorbeeld een driezijdig verhitte raatligger opgebouwd uit een HEA 400. De profielfactor ter plaatse van de volledige doorsnede bedraagt P = 111 m-1 en ter plaatse van de raat P = 90 m-1. Het gemiddelde is P = 100,5 m-1. Voor een standaard HEA 400 geven de tabellen een waarde van P = 101 m-1.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 165 (april 2002).


Relevante normen:
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2022      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey