Sfeerbeeld
zoek op trefwoord
zoek op categorie
stel een vraag

Vraag en antwoord

 


Vraag:

Een nieuw te bouwen bedrijfsgebouw omvat een werkplaats (800 m2) en een kantoor (120 m2). Welke brandwerendheidseis geldt voor de scheidingswand tussen kantoor en werkplaats?


Antwoord:

Geen eis. Volgens het Bouwbesluit 2003 mogen meerdere gebruiksfuncties in één brandcompartiment worden gecombineerd wanneer de grootte van het brandcompartiment (van beide functies samen) kleiner is dan de grenswaarde die voor beide functies afzonderlijk geldt. Hierbij is de zwaarste eis maatgevend. In dit voorbeeld geldt voor de industriefunctie (werkplaats) en de kantoorfunctie dezelfde eis: een maximale brandcompartimentsgrootte van 1000 m2 (zie Bouwbesluit 2003, tabel 2.103). Beide functies hebben samen een gebruiksoppervlakte van 920 m2, wat binnen één brandcompartiment is toegestaan (< 1000 m2). Wanneer er een functionele scheiding wordt aangebracht tussen deze twee functies, dan geldt hiervoor géén brandwerendheids- of wbdbo-eis (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag).


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 169 (december 2002).


Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2022      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey