Sfeerbeeld
zoek op trefwoord
zoek op categorie
stel een vraag

Vraag en antwoord

 


Vraag:

Aan een bestaande woning moet een uitbouw komen. Mag nu de bestaande plafondhoogte van 2,4 m worden gehandhaafd of moet de plafondhoogte 2,6 m worden overeenkomstig de eis in het Bouwbesluit 2003?


Antwoord:

Volgens art. 4 van de Woningwet moeten bouwvergunningsvrije bouwwerken voldoen aan het Bouwbesluit 2003. Uitgangspunt daarbij zijn de voorschriften voor nieuw te bouwen bouwwerken. Zo moet de aanbouw in principe voldoen aan alle nieuwbouwvoorschriften uit het Bouwbesluit 2003. De plafondhoogte zou daarom tenminste 2,6 m moeten zijn. Burgemeester en wethouders kunnen echter bij het verlenen van een bouwvergunning ontheffing verlenen van de nieuwbouweisen bij het verbouwen. Een ontheffing wordt in principe verleend indien het niet redelijk is te verlangen dat aan de desbetreffende nieuwbouweis wordt voldaan. Wanneer er voor een aanbouw geen bouwvergunning nodig is mag de eigenaar veronderstellen dat de vrijstelling van de nieuwbouweis voor de plafondhoogte impliciet is verkregen, ook indien de aansluitende plafondhoogte van de woonkamer lager is dan 2,6 m. Bij bouwvergunningsvrije bouwwerken is het niet nodig om toch nog expliciet een vrijstelling te vragen aan burgemeester en wethouders. Wanneer er voor de geplande aanbouw wel een bouwvergunning nodig is moet de vrijstelling expliciet door burgemeester en wethouders in de bouwvergunning worden aangegeven. De wet biedt gemeenten de mogelijkheid om gemotiveerd tot ontheffing over te gaan tot een plafondhoogte van minimaal 2,1 m. Rekening houdend met het rechtens verkregen niveau lijkt ontheffing tot 2,4 m in veel gevallen voor de hand te liggen.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 172 (juni 2003).


Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2021      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey