Logo StaalSupport
Powered by Bouwen met Staal

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

 

Vraag en antwoord


Vraag:

Art. 8.6.6.2 van NEN 6702 verwijst voor de vergrotingsfactor Φ1 evenwijdig aan de windrichting naar bijlage A.4 van deze norm en art. 10.5.3 verwijst voor de factor Φ2 naar bijlage A.5. Vanaf versie december 2001 van NEN 6702 is in bijlage A.5 de factor B komen te vervallen, terwijl in bijlage A.4 de factor B nog wel voorkomt. Is dat juist?


Antwoord:

Ja. De formules voor de vergrotingsfactor bij de windbelasting evenwijdig aan de windrichting in bijlage A.4 van NEN 6702 zijn correct. Uitsluitend de formules in bijlage A.5 zijn bij de laatste wijziging van de norm aangepast. Bij controle op de ‘uiterste grenstoestand’ moeten volgens bijlage A.4 voor de dempingsmaat D de volgende waarden worden aangehouden:

D ≤ 0,01 voor staalconstructies;
D ≤ 0,02 voor betonconstructies;
D ≤ 0,05 voor houtconstructies.

Bij staalconstructies bestaat deze demping voor een belangrijk deel door het onderling verschuiven van (bout)verbindingen dan wel door het verschuiven van wanden en/of vloeren in het staalskelet. Bij ‘kale’ gelaste of voorgespannen staalconstructies - zoals bruggen en masten - kan de demping minder zijn en hiermee moet de ontwerper in kritische omstandigheden dan ook rekening houden. Waarden van D = 0,005 en zelfs D = 0,0025 zijn in die gevallen mogelijk!

Bij controle op ‘gebruikstoestanden’ is een mogelijke overschrijding minder erg en kunnen voor gebouwen de waarden van bijlage A.5 worden aangehouden: D = 0,02 voor fe > 2 Hz en D = 0,01 voor fe < 0,01 Hz. Voor tussenliggende waarden mag rechtlijnig worden geïnterpoleerd.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 175 (december 2003).


Relevante normen:
Mede mogelijk gemaakt door:
  • Louis Braillelaan 80
  • 2719 EK Zoetermeer
  • Tel: +31(0)88 353 12 12