Sfeerbeeld
zoek op trefwoord
zoek op categorie
stel een vraag

Vraag en antwoord

 


Vraag:

Vijf jaar geleden is een bedrijfscomplex gebouwd overeenkomstig de toenmalige bouwvergunningen. Nu eist de gemeente dat in het kader van een te verstrekken gebruiksvergunning allerlei aanvullende bouwkundige voorzieningen, zoals brand- en rookcompartimentering en een beperking van de vluchtafstanden. Het gebruik van het gebouw is niet veranderd ten opzichte van de oorspronkelijke bouwvergunningaanvraag. De gemeente zegt zich te beroepen op nieuw ontwikkeld beleid naar aanleiding van de publicatie Handreiking brandpreventiebeleid bestaande bouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Is het terecht dat de gemeente deze eisen stelt?


Antwoord:

Nee. Op 17 juli 2003 heeft het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) de circulaire MG 2003-19 uitgegeven (te downloaden via www.vrom.nl/docs/wonen/mg2003_19.pdf). Deze circulaire geeft aan dat de mogelijkheid zeer beperkt is voor gemeenten om bij bestaande gebouwen eisen te stellen die verder gaan dan het niveau ‘bestaande bouw’ in het Bouwbesluit 2003. De BZK-publicatie Handreiking brandpreventiebeleid bestaande bouw stelt voor bepaalde aspecten – zoals rookcompartimentering en ontvluchting – eisen aan bestaande gebouwen volgens het niveau ‘nieuwbouw’ in het Bouwbesluit 2003. Deze eisen liggen fors hoger dan die voor ‘bestaande bouw’. De VROM-circulaire stelt overduidelijk dat gemeenten uitsluitend in specifieke gevallen eisen boven het niveau ‘bestaande bouw’ mogen stellen. Generiek is dit niet meer mogelijk. Bovendien hebben de gemeenten hierin een motiveringsplicht. Die plicht houdt in dat de gemeente uitdrukkelijk moet motiveren waarom het noodzakelijk is dat aanvullende voorzieningen aan dat specifieke gebouw met die specifieke gebruiksfunctie moeten worden getroffen. Een simpele verwijzing naar de Handreiking is daarbij niet toereikend.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 176 (februari 2004).


Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2022      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey