Logo StaalSupport
Powered by Bouwen met Staal

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

 

Vraag en antwoord


Vraag:

In 2003 is een MRPI-blad voor constructiestaal verschenen. Op welke manier is die milieurelevante productinformatie nu eigenlijk bepaald?


Antwoord:

De MRPI van constructiestaal is bepaald door een milieugerichte levenscyclusanalyse uit te voeren voor een breed scala aan stalen bouwproducten. Een levenscyclusanalyse houdt in dat voor de gehele levenscyclus alle milieu-ingrepen (grondstoffenverbruik, energieverbruik, emissies en afval) worden geïnventariseerd. De levenscyclus van constructiestaal kent de volgende fasen van de ‘wieg’ tot het ‘graf’: – winning van grondstoffen (‘wieg’); – productie van halffabrikaten; – productie van gerede producten; – transport naar de bouwplaats; – aanbrengen in het werk (montage); • gebruik van het product gedurende de levensduur; • onderhoud en vervangingen gedurende de levensduur; – verwijderen uit de constructie (sloop); – afvalverwerking aan het eind van de levenscyclus (hergebruik/recycling/stort) (‘graf’). De twee levenscyclusfasen met een • kunnen met de huidige beschikbare data van staal nog niet in de MRPI-systematiek worden gemodelleerd en zijn daarom niet meegenomen. De inventarisatie van de milieuingrepen vond plaats bij een groot aantal bedrijven uit de staalsector. Voor de productie van halffabrikaten uit grondstoffen heeft het International Iron and Steel Institute de inventarisatie verricht. Voor de overige levenscyclusfasen hebben Bouwen met Staal, het Britse Steel Construction Institute en het Zweedse Stalbyggnadsinstitutet een grootscheepse inventarisatie bij bedrijven uit hun achterban gepleegd.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 177 (april 2004).


Mede mogelijk gemaakt door:
  • Louis Braillelaan 80
  • 2719 EK Zoetermeer
  • Tel: +31(0)88 353 12 12