Sfeerbeeld
zoek op trefwoord
zoek op categorie
stel een vraag

Vraag en antwoord

 


Vraag:

In een project wordt de staalconstructie brandwerend gemaakt door een brandwerende coating. Voor de applicatie wordt de Kwaliteitsrichtlijn voorgeschreven en is de laagdikte berekend met Brawesta (gebaseerd op NEN 6072). De gemeente accepteert echter de brandwerende coating niet zolang niet kan worden aangetoond dat de coating de referentieperiode van 50 jaar goed blijft. Is deze eis van de gemeente terecht?


Antwoord:

Nee. Het Bouwbesluit 2003 stelt geen eisen aan de duurzaamheid van bouwproducten bij brand (afdeling 2.2 Nieuwbouw, art. 2.9). Wel gelden er duurzaamheidseisen aan de algemene sterkte van de constructie (afdeling 2.1), waarmee de algemene constructieve prestatie voor een referentieperiode van 50 jaar wordt vastgelegd. De gemeente mag de brandwerendheid in het kader van de bouwvergunning slechts toetsen conform NEN 6072 op het moment van oplevering van het bouwwerk. De gemeente Rotterdam stelde tot voor kort ook eisen aan de duurzaamheid (50 jaar referentieperiode) van brandwerende coatings, maar is tot het inzicht gekomen dat dit standpunt van rechtswege onjuist is. Aan Bouwen met Staal is in 2002 verzocht medewerking te verlenen aan het opstellen van de Kwaliteitsrichtlijn applicatie brandwerende coating, waarmee de kwaliteit van het brandwerende beschermingssysteem is gewaarborgd. Deze richtlijn is in 2003 verschenen en brandwerende coatings zijn daarna toegestaan in Rotterdam, mits deze richtlijn wordt voorgeschreven. Inmiddels is de richtlijn ook dwingend aangewezen vanuit de beoordelingsrichtlijn BRL 2880. Wanneer een brandwerende coating wordt gecertificeerd, dan maakt de kwaliteitsrichtlijn dus onderdeel uit van het certificaat. Dit certificaat heeft een publiekrechtelijke status en kan dus niet worden geweigerd door een gemeente.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 178 (juni 2004).


Relevante normen:
Publicaties Bouwen met Staal:
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2022      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey