Sfeerbeeld
zoek op trefwoord
zoek op categorie
stel een vraag

Vraag en antwoord

 


Vraag:

Van een kantoorgebouw ligt de vloer van de bovenste verdieping op 10,8 m. Voor de hoofddraagconstructie van dit kantoor geldt een brandwerendheidseis van 90 minuten. Vanwege de geringe permanente vuurbelasting mag deze eis worden gereduceerd tot 60 minuten. Geldt deze gereduceerde eis ook voor de bovenste verdieping, dus voor de dakconstructie?


Antwoord:

Wanneer het bezwijken van de dakconstructie geen voortschrijdende instorting veroorzaakt de onderliggende constructie bezwijkt dus niet bij het bezwijken van het dak dan hoeft de dakconstructie niet als hoofddraagconstructie te worden aangemerkt. In dat geval geldt de eis van 60 minuten brandwerendheid niet voor de draagconstructie van het dak. Er moet echter nog wel worden voldaan aan de eis met betrekking tot de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo). Deze wbdbo-eis bedraagt in dit geval ook 60 minuten. Wanneer het gebouw niet in de directe nabijheid van andere gebouwen staat, en er dus geen gevaar bestaat dat vlammen uit het dak of de gevel kunnen overslaan naar belendende gebouwen, dan wordt automatisch aan de wbdbo-eis van 60 minuten voldaan. Wanneer het gebouw wel in de directe nabijheid van andere gebouwen staat, dan geldt een eis van 30 minuten voor de dakconstructie, omdat de gevel zelf 30 minuten brandwerend moet zijn.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 178 (juni 2004).


Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2022      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey