Logo StaalSupport
Powered by Bouwen met Staal

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

 

Vraag en antwoord


Vraag:

Een nieuw te bouwen hal met een oppervlakte van 44x22 = 968 m2 wordt ingericht voor de opslag van gebruikte autobanden. De gemeente stelt voor de gevel op de erfgrens een eis van 540 (!) minuten voor de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo). Deze eis van de gemeente is door de provincie opgelegd, verwijzend naar een richtlijn die geldt voor afvalverbrandingsinstallaties. Het perceel is te klein om het gebouw op te schuiven waardoor de afstand tot de perceelgrens groter wordt. Het opslaggebouw ligt niet op een industrieterrein, maar in het buitengebied. Mag de gemeente deze extreem zware eis stellen?


Antwoord:

Nee. De bouwtechnische eisen voor nieuw te bouwen gebouwen liggen vast in het Bouwbesluit 2003. In dit geval is van toepassing de (lichte) industriefunctie. Voor deze gebruiksfunctie geldt een maximale compartimentgrootte van 1000 m2 met een wbdbo-eis naar (gebouwen op) aangrenzende percelen van 60 minuten. Hierbij geldt het principe van spiegelsymmetrie. Dit betekent concreet dat de gevel van de te bouwen opslagloods (die op de perceelsgrens staat) 30 minuten brandwerend moet zijn met betrekking tot de scheidende functie (van binnen naar buiten én van buiten naar binnen). Deze eisen in het Bouwbesluit zijn onafhankelijk van de aanwezige vuurbelasting.
De gemeente mag geen aanvullende (lees zwaardere) brandwerendheidseisen stellen die in strijd zijn met de eisen uit het Bouwbesluit. Uitsluitend wanneer het brandcompartiment groter is dan 1000 m2 kan de gemeente hogere eisen stellen. In geval van buitenopslag (dus niet onder dak) kan de gemeente eisen stellen in het kader van de milieuvergunning. Voor het gebouw zelf echter gelden uitsluitend de eisen in het Bouwbesluit.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 179 (augustus 2004).


Mede mogelijk gemaakt door:
  • Louis Braillelaan 80
  • 2719 EK Zoetermeer
  • Tel: +31(0)88 353 12 12