Sfeerbeeld
zoek op trefwoord
zoek op categorie
stel een vraag

Vraag en antwoord

 


Vraag:

Een kanaalplaat ligt via een strook vilt op de bovenflens van een stalen vloerligger (zie tekening). Behalve het vilt zijn er geen koppelingen tussen de stalen ligger en de vloer. Mag de vloer in dit geval fungeren als kipsteun voor de gedrukte bovenflens van de ligger of moet de bovenflens als ongesteund worden beschouwd?


Antwoord:

Nee. De bovenflens van de stalen vloerligger mag (formeel gezien) alleen als gesteund worden beschouwd indien de voeg (lees: vilt) tussen kanaalplaat en ligger fungeert als zijdelingse (kip)steun. De voeg moet dan voldoende stijf zijn en tevens in staat zijn de krachten over te brengen die volgen uit NEN 6770, art. 12.2.4.2. Wanneer een mechanische koppeling tussen vloer en ligger ontbreekt, dan moeten deze krachten worden overgebracht door de wrijving van het oplegmateriaal tussen enerzijds de stalen ligger en anderzijds de betonnen vloer. Het probleem is echter dat niet bekend is hoe het vilt zich constructief gedraagt en dat er geen rekenregels bekend zijn voor deze specifieke situatie. Bij (zeer) lichte constructies en bij aardbevingen komt daarbij het probleem dat dan gegarandeerd moet worden dat de contactkracht altijd aanwezig is. Praktisch betekent dit dat de vloer voor de ligger niet als kipsteun kan fungeren en een andere oplossing moet worden gevonden. Bij verdiepinggebouwen is het bijna altijd van belang dat de zijdelingse windbelastingen door de vloer naar de stabiliteitsvoorzieningen kunnen worden overgebracht. Vanwege de benodigde constructieve samenhang van de vloerconstructie moet dan sowieso een mechanische koppeling tussen vloer en ligger worden aangebracht. Maar ook om bijvoorbeeld voortschrijdende instorting te voorkomen of om de veiligheid bij brand te vergroten zijn mechanische koppelingen vaak nodig. Meer informatie over dit laatste aspect is te vinden in de CUR/BmS/-publicatie Vloeren van kanaalplaten met geïntegreerde stalen liggers.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 187 (december 2005).


Relevante normen:
Publicaties Bouwen met Staal:
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2022      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey