Logo StaalSupport
Powered by Bouwen met Staal

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

 

Vraag en antwoord


Vraag:

Een buitentrap van een kantoorgebouw heeft een leuning van roestvast staal. Bij oplevering worden op deze leuning enkele kleine roestvlekken geconstateerd met een diameter van 1 tot 2 mm. In het bestek is geen specifieke nabehandeling van het materiaal omschreven. Volgens de aannemer moet de leuning volledig worden gedemonteerd en elektrolytisch worden gepolijst. Dit lijkt een drastische maatregel gelet op de beperkte omvang van de schade. Is het mogelijk de ‘vlekjes’ ter plaatse te verwijderen met een nabehandeling?


Antwoord:

Het sterke lokale karakter van de roestvlekken doet vermoeden dat het hier om vervuiling door ‘vreemd’ ijzer gaat. Deze vervuiling kan ontstaan in de constructiewerkplaats of op de bouwplaats doordat ijzerstof (kleine ijzerdeeltjes) op het onbeschermde oppervlak van roestvast staal terecht komt. IJzerstof, roestvast staal en vochtige lucht vormen samen galvanische cellen, waarbij het minder edele ijzer ‘oproest’ op het roestvast staal. Wanneer het ijzer is ‘opgebruikt’ stopt dit fenomeen, maar dan is het oppervlak wel visueel aangetast. Elektrolytisch polijsten van roestvast staal is echter geen reparatieprocedure. Als preventieve behandeling wordt het in specifieke gevallen voorgeschreven voor een zeer corrosief milieu of wanneer een regelmatig onderhoud praktisch onmogelijk is. Elektrolytisch polijsten verlaagt de oppervlakteruwheid en bemoeilijkt vuilafzetting dat anders tot corrosie kan leiden. In dit specifieke geval is een mechanische nabewerking of een chemische behandeling ter plekke mogelijk, afhankelijk van de detaillering. Hoe eenvoudiger de detaillering, des te makkelijker is het om met handslijpgereedschap de nodige cosmetische correcties uit te voeren. Met een chemische behandeling kan worden geprobeerd om met een passiveermiddel het roestvormende ijzer op te lossen. Hiervoor zijn doorgaans producten op basis van salpeterzuur geschikt, die echter vakkundig moeten worden aangebracht om zichtbare kleurverschillen achteraf te vermijden. Ongeacht de gekozen methode – mechanisch of chemisch – is het van belang dat de vervuiling wordt verwijderd en niet over het oppervlak wordt verspreid. Wanneer de vervuiling door ijzerstof echter wordt veroorzaakt door de omgeving, dan is het risico op herhaling niet uit te sluiten.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 195 (april 2007).


Mede mogelijk gemaakt door:
  • Louis Braillelaan 80
  • 2719 EK Zoetermeer
  • Tel: +31(0)88 353 12 12