Logo StaalSupport
Powered by Bouwen met Staal

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

 

Vraag en antwoord


Vraag:

Een kantoorgebouw voldoet aan alle brandwerendheidseisen uit het Bouwbesluit 2003. Kan de gemeente bij het verlenen van de gebruiksvergunning aanvullende eisen aan de brandwerendheid stellen (bijvoorbeeld een scheidingswand mag geen 20 minuten brandwerend zijn, maar moet 30 minuten brandwerend zijn)?


Antwoord:

In het kader van de vergunning ‘brandveilig gebruik’ kan de gemeente geen bouwtechnische eisen stellen. Voordat de gebruiksvergunning kan worden verleend, moet worden beoordeeld of het gebouw bouwkundig aan het Bouwbesluit 2003 voldoet, gerelateerd aan het beoogde gebruik. Daartoe is de gemeente gehouden aan art. 1b en art. 13 van de Woningwet, zoals deze luidt na de wijzigingen die zijn gepubliceerd in het Staatsblad 2007, 27 en die per 1 april 2007 in werking zijn getreden. Een gemeente kan aanschrijven, indien een niet tot bewoning bestemd gebouw niet voldoet aan de voorschriften die voor een bestaand gebouw in het Bouwbesluit 2003 zijn opgenomen. Daarnaast mag een gemeente – mits terdege gemotiveerd en toegesneden op het specifieke geval – hogere eisen stellen, maar niet hoger dan het nieuwbouwniveau. Wanneer het gebouw bouwkundig voldoet aan het Bouwbesluit 2003, nieuwbouw, en tevens is voldaan aan de voorschriften van de gemeentelijke bouwverordening, is het te verwachten dat de gemeente zonder gebruikbeperking de vergunning ‘brandveilig gebruik’ verleent, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Het kan ook zijn dat het gebouw bouwkundig voldoet aan het niveau in het Bouwbesluit 2003 voor bestaande bouw, maar niet aan het door de gemeente noodzakelijk geachte niveau gelet op het beoogde gebruik. In dat geval kan de gemeente in de gebruiksvergunning ‘brandveilig gebruik’ – mits terdege gemotiveerd – uitsluitend beperkingen aan dat gebruik opleggen.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 196 (juni 2007).


Mede mogelijk gemaakt door:
  • Louis Braillelaan 80
  • 2719 EK Zoetermeer
  • Tel: +31(0)88 353 12 12