Sfeerbeeld
zoek op trefwoord
zoek op categorie
stel een vraag

Vraag en antwoord

 


Vraag:

Een bedrijfsverzamelgebouw bestaat uit een aantal geschakelde bedrijfsruimten (aparte brandcompartimenten). De staalconstructie bestaat uit kolommen, die 60 minuten brandwerend zijn bekleed, en onbeschermde dakliggers die doorgaand zijn uitgevoerd. De eerste en de laatste bedrijfsruimte zijn volledig gestabiliseerd met windverbanden in dak en gevels. Bij brand in een tussen-bedrijfsruimte ontstaan trekkrachten in de dakliggers door het doorhangen van de vervormde constructie. Hoe zijn deze trekkrachten te bepalen, zodat kan worden getoetst of de brandwerendheid van de staalconstructie van de overblijvende bedrijfruimten voldoende is?


Antwoord:

Het is lastig om exact de horizontale belasting door de doorhangende liggers bij brand te bepalen. Door het doorhangen van de verwarmde liggers ontstaat er membraanwerking in het brandcompartiment, waarbij de ‘warme’ liggers aan beide kanten worden ‘vastgehouden’ door de ‘koude’ delen van de doorgaande liggers. De zuivere liggertheorie is dan niet meer van toepassing. Een indicatie (bovengrens) van de horizontale belasting kan worden verkregen door de vervorming van de warme liggers te schatten. Daarbij loopt de reactiekracht door de werklijn van de staaf (vergelijk een doorhangende waslijn). De reactiekracht is dan te ontbinden in een verticale en een horizontale component. De vervorming van de warme liggers kan worden bepaald met een gereduceerde elasticiteitsmodulus volgens NEN-EN 1993-1-2, art. 3.2.2. De lengteverandering van de ligger bij brand is te berekenen met art. 3.4.1.1. Indien de hoekverdraaiing bij de opleggingen bekend is, kan vervolgens de horizontale component worden bepaald. De in rekening te brengen belastingen moeten zijn ontleend aan NEN-EN 1990, in samenhang met de diverse delen van NEN-EN 1991 en de bijbehorende nationale bijlagen. De hier beschreven aanpak is uitsluitend toegestaan indien de gehele constructie ook bij de andere belastinggevallen (anders dan alleen brand) volgens de Eurocode is uitgerekend.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 201 (april 2008).


Relevante normen:
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2022      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey