Logo StaalSupport
Powered by Bouwen met Staal

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

 

Vraag en antwoord


Vraag:

Een atriumkap bestaat uit HEA-kolommen met aangelaste lippen en HEA-liggers. De staalconstructie zelf (liggers en kolommen) bezit een brandwerendheid van 30 minuten die is bepaald volgens NEN-EN 1993-1-2. Bouw- en Woningtoezicht vraagt nu de brandwerendheid van de lipverbindingen aan te tonen. Hoe gaat dat in zijn werk?


Antwoord:

De verbindingen van een staalconstructie zijn bij brand meestal niet maatgevend. Bij een verbinding is doorgaans relatief veel materiaal aanwezig, bijvoorbeeld in de vorm van schotten. De ‘profielfactor’ van de verbinding is dan lager dan die van de ligger. Dit betekent dat het langer duurt voordat het materiaal bij brand is opgewarmd. Daarnaast is de unity check van een verbinding over het algemeen lager dan die van de aansluitende ligger. Dit betekent dat de kritieke staaltemperatuur – dat is de temperatuur waarbij de constructie bezwijkt – hoger ligt. In het geval van lipverbindingen is er echter niet veel materiaal bij de verbinding aanwezig. De temperatuur in een lipverbinding kan dan wat hoger oplopen dan die in andere typen verbindingen. De kritieke staaltemperatuur van de verbinding kan – analoog aan de berekening van een ligger – worden bepaald volgens NEN-EN 1993-1-2, art. 4.2.4. De werkelijke temperatuur van de verbinding volgt uit bijlage D.3 van dezelfde norm. Wanneer de werkelijke temperatuur lager is dan de kritieke temperatuur voldoet de verbinding. Een extra controle is nodig voor de bouten waarmee de ligger op de lippen aansluit. De bouten kunnen maatgevend zijn, ondanks dat de temperatuur in de bouten achterblijft bij die in de ligger. Bouten in de kwaliteit 8.8 of hoger zijn namelijk vervaardigd uit koudgevormd staal, dat bij hoge temperaturen aan sterkte verliest. Voor de toetsing van de bouten kan bijlage D.1 van NEN-EN 1993-1-2 worden gebruikt.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 201 (april 2008).


Relevante normen:
Mede mogelijk gemaakt door:
  • Louis Braillelaan 80
  • 2719 EK Zoetermeer
  • Tel: +31(0)88 353 12 12