Sfeerbeeld
zoek op trefwoord
zoek op categorie
stel een vraag

Vraag en antwoord

 


Vraag:

Een bestaande opslaghal – een staalconstructie met een gevelbeplating van cellenbeton – heeft een oppervlakte van 900 m2. De gevel staat aan één zijde op 0,15 m uit de erfgrens en wordt geheel vervangen door een geïsoleerde stalen gevel met een brandwerendheid van buiten naar binnen van 60 minuten. Bouw- en Woningtoezicht eist dat de nieuwe gevel een minimale brandwerendheid heeft van binnen naar buiten van 30 minuten. Is dit terecht?


Antwoord:

Nee. Indien de gevel op minder dan 1 m van de erfgrens staat wordt een eis gesteld aan de totale brandwerendheid van de nieuwe gevel én van de spiegelsymmetrische gevel samen (zie art. 2.13 van Bouwbesluit (2003)). Deze eis voor beide gevels samen – te beschouwen en te beoordelen op branddoorslag als één fictieve inwendige scheidingsconstructie – bedraagt minimaal 60 minuten van binnen naar ‘binnen’. In spiegelsymmetrische zin is hier dus ook een voldoende weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo) van binnen naar buiten al aanwezig. Van belang is dat moet zijn voldaan aan Bouwbesluit (2003) art. 2.13 (beperking uitbreiding brand bij nieuwbouw), waarbij rekening moet worden gehouden met een denkbeeldig spiegelsymmetrisch, maar verder identiek gebouw dat op dezelfde afstand van de perceelgrens ligt als het te bouwen gebouw. In dit geval dus: 2x0,15 = 0,3 m. Nu is de aangewezen bepalingsmethode in NEN 6068 echter onvoldoende toegesneden op gevels die zo dicht bij elkaar liggen. Daarom moet op basis van Bouwbesluit art. 1.5 (gelijkwaardigheid) tot een oordeel worden gekomen. Omdat het spiegelsymmetrisch gebouw op heel korte afstand ligt van het te renoveren gebouw bestaat er gevaar voor vlamcontact wanneer de nieuwe bouwdelen onvoldoende brandwerend zijn met betrekking tot de scheidende functie. Wanneer de afstand tussen twee gebouwen erg klein is, kan de brandweer niet door blussen het naastgelegen gebouw koelen en brandoverslag voorkomen. Feitelijk vindt er een beoordeling op branddoorslag plaats (zonder de invloed van de buitenlucht). Bij grote afstanden tussen gevels vindt een beoordeling plaats op brandoverslag, waarbij de bijdrage van 30 minuten wordt toegekend aan de buitenlucht, danwel koeling door de brandweer. Voor de nieuwe wand op zeer korte afstand van de perceelsgrens geldt dat de brandwerendheid moet worden beschouwd van die wand samen met de gespiegelde wand (een soort binnen- en buitenspouwblad) alsof het een inwendige scheidingsconstructie betreft tussen twee brandcompartimenten. Deze inwendige scheidingsconstructie moet als één geheel worden beoordeeld volgens NEN 6069 en moet ten minste een brandwerendheid hebben van 60 minuten met betrekking tot de scheidende functie. Afhankelijk van de gekozen bouwkundige oplossing wordt het van de brandhaard afgekeerde fictieve spouwblad bij brand aan de binnenzijde van de nieuwe gevel (‘binnenspouwblad’) al opgewarmd, waardoor de brandwerendheid van het fictieve spouwblad negatief wordt beïnvloed. Om die reden mogen de brandwerendheden van de afzonderlijke spouwbladen niet worden opgeteld. Tot slot: het gaat hier om een renovatie, zodat op grond van de Woningwet art. 6 samen met Bouwbesluit art. 1.11 (ontheffingen) de mogelijkheid van ontheffing van de nieuwbouweis bestaat, indien het opleggen van de nieuwbouweis onredelijk is.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 202 (juni 2008).


Relevante normen:
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2021      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey