Logo StaalSupport
Powered by Bouwen met Staal

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

 

Vraag en antwoord


Vraag:

Een 8 m hoge opslaghal - een staalconstructie met een geïsoleerde stalen gevel - heeft een oppervlakte van 900 m2 en staat met één gevel 5 m van de perceelgrens. Aan de overzijde staat op 0,15 m uit de erfgrens een loods met een ongeïsoleerde stalen gevel. Wat is voor deze situatie de brandwerendheidseis voor de nieuwe gevel gelet op de bestaande bebouwing op het naburig perceel?


Antwoord:

Geen eis! De brandwerendheidseis vloeit namelijk publiekrechtelijk voort uit Bouwbesluit (2003) afdeling 2.2 (sterkte bij brand) en 2.13 (beperking van uitbreiding van brand). Het gaat dan om de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken en het voldoen aan de eisen met betrekking tot de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo). Op grond van afdeling 2.2 geldt geen eis, omdat er geen vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 5 m boven het meetniveau. Het uitgangspunt bij het beoordelen van de wbdbo naar de buren is het beginsel van gelijke rechten voor iedere burger. Volgens afdeling 2.13 moet uitsluitend de wbdbo worden beschouwd naar een op 2x5 = 10 m afstand gelegen identiek, doch gespiegeld gebouw op een naburig perceel. Daarbij is het niet van belang of er in werkelijkheid al een gebouw staat en zo ja, hoe dat gebouw is gedetailleerd. Op grond van gelijke rechten mag derhalve geen rekening worden gehouden met bestaande bebouwing aan de andere kant van de perceelgrens. Voor het denkbeeldige, identieke gebouw moet worden uitgaan van een identieke gevel die op dezelfde afstand van de perceelgrens ligt als die van het nieuw te bouwen gebouw. In dit geval bedraagt de afstand tussen de nieuwe opslaghal en de fictieve hal bij de buren dus 10 m. Een beoordeling van de brandoverslag van de gevel volgens NEN 6068 laat zien dat deze afstand voldoende groot is om de gevel niet brandwerend uit te voeren.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 202 (juni 2008).


Relevante normen:
Artikelen vakblad Bouwen met Staal:
Mede mogelijk gemaakt door:
  • Louis Braillelaan 80
  • 2719 EK Zoetermeer
  • Tel: +31(0)88 353 12 12