Sfeerbeeld
zoek op trefwoord
zoek op categorie
stel een vraag

Vraag en antwoord

 


Vraag:

De hoofddraagconstructie van een kantoorgebouw moet 60 minuten brandwerend zijn. Een mogelijke oplossing is om de stalen buiskolommen te vullen met ongewapend beton. Mag ik als alternatief in plaats van ongewapend beton droog zilverzand als vulling gebruiken?


Antwoord:

Nee. Het draagvermogen van betongevulde buiskolommen is zeer waarschijnlijk groter dan die van kolommen gevuld met zand. De capaciteit op druk van betongevulde buizen is toe te schrijven aan twee factoren: door het warmte-accumulerend vermogen van het beton warmt het stalen profiel minder snel op; doordat de temperatuur van de stalen buis hoger is dan die van het beton, neemt de stijfheid van de stalen buis sneller af dan die van de betonvulling. Daardoor treedt er een herverdeling van krachten op: de drukkracht in het staal neemt af, terwijl de drukkracht in het beton toeneemt. Bij buizen gevuld met zand zal het warmte-accumulerend vermogen overeenkomen met dat van een buis gevuld met beton. Echter een kolom droog zand is zelf niet in staat een drukkracht op te nemen. Indien het zand in de stalen buis volledig is opgesloten ontstaat er in het zand weliswaar een drieassige spanningstoestand, maar voor zover bekend zijn er geen draagkrachtproeven uitgevoerd met zandgevulde buiskolommen. Het is daarom niet in te schatten wat de brandwerendheid is van een zandgevulde buiskolom. Hoogstwaarschijnlijk is hiermee een brandwerendheid van 60 minuten niet haalbaar.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 199 (december 2007).


Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2022      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey